befuktning


Byggnader och hus i Nederländerna blir allt bättre isolerade. Denna isoleringsgrad är mycket bra för att hålla kvar värmen i ett hem, men det betyder också att luftväxlingen är minimal. Som ett resultat är fuktigheten i dessa hus och byggnader ofta för låg, vilket kan resultera i torr hud, hosta, huvudvärk och koncentrationsproblem.


svenska