Luftrening med ett filter


Dessa enheter fungerar med ett filtersystem. Luften sugs in i enheten och rengörs och sprids sedan tillbaka in i rummet.