Privatliv


Sekretesspolicy O2 Health B.V.

Din integritet respekteras av oss. O2 Health B.V. strävar efter att säkerställa din integritet så gott du kan och kommer att behandla konfidentiellt med den information du lämnar till oss. Vid behandling av personuppgifter följer vi gällande lagar och förordningar inom integritetsområdet. I denna sekretesspolicy informerar vi dig om hur vi hanterar dina uppgifter.

Ansvarig för dina personuppgifter
O2 Health B.V. med säte i Heerhugowaard, registrerad hos handelskammaren under nummer 72696222.

 Kategorier av personuppgifter
Genom att använda webbplatsen och de tjänster som finns där lämnar du vissa data hos oss. Detta görs också med oss i samband med genomförandet av till exempel köpeavtalet. Det kan vara personuppgifter. Vi redigerar, lagrar och lagrar dina personuppgifter uteslutande som tillhandahålls direkt av dig eller som, på uppdrag, är det tydligt att de tillhandahålls oss att behandla.

 Beroende på vilken tjänst du använder kan vi samla in följande information:

 • NAW-data
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Faktura

 Bas för databehandling
Vi behandlar dina personuppgifter eftersom detta är nödvändigt för genomförandet av avtalet mellan dig och oss, i enlighet med artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Databehandling ändamål
De personuppgifter som samlas in av oss ska användas för följande ändamål:

 • Skapa ditt konto för att registrera dig hos O2 Health Group
 • Förbättra vår service till dig
 • Utförandet av andra tjänster som du begärde
 • Vid arkivering för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål

 

Tillhandahållande av dina personuppgifter till tredje part
I princip kommer vi endast att lämna dina personuppgifter till tredje part om du har gett ditt eget samtycke. Tillhandahållande av information utan ditt samtycke sker vid behov för att kunna genomföra avtalet mellan dig och oss eller en rättslig skyldighet gentemot oss.

Kvarhållningsperioder

Vi lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav (t.ex. den 7-årsperiod som fastställts av skattemyndigheterna för administration av ett företag). Vi bedömer regelbundet om det finns en god anledning till lagring av uppgifter. Om den saknas upphör vår lagringsskyldighet och vi förstör uppgifterna.

Säkerhet
För att skydda dina uppgifter så bra som möjligt har vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi vidtar särskilt följande åtgärder: 

 • Uppgifterna lagras efter mottagandet i ett separat, skärmat system
 • Vi vidtar fysiska åtgärder för att få tillgång till de system där personuppgifter lagras

Referenser till tredje parts webbplatser
För att tjäna dig har vi inkluderat referenser till tredje parts webbplatser på våra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att när du besöker dessa webbplatser gäller sekretesspolicyn för dessa tredje parter. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dem vidare.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökare använder webbplatsen. Den information som erhålls överförs till och lagras på dess servrar, inklusive adressen till din dator (IP-adress). Läs Googles sekretesspolicyer för mer information och Google Analytics specifika sekretesspolicyer. Google använder denna information för att spåra hur vår webbplats används, för att tillhandahålla webbplatsrapporter till oss och för att förse sina annonsörer med information om effektiviteten i sina kampanjer. Google kan tillhandahålla denna information till tredje part om Google är skyldigt att göra det enligt lag, eller i den utsträckning som dessa tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Vi har inget inflytande på detta.

Dina rättigheter
När du har lämnat personuppgifter till oss har du olika rättigheter som du kan utöva. Du har till exempel rätt att komma åt, korrigera och radera dina data. Du kan också be oss att överföra dina data till dig eller en annan part eller begränsa databehandlingen. Du är också fri att invända mot behandlingen av dina data. Du kan också alltid återkalla ditt samtycke till databehandling. Du kan göra begäran känd för oss via kontaktformuläret på vår hemsida. O2 Health B.V. kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast fyra veckor.

 

Filklagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten
Om du inte är oväntat nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter kan du klaga på detta till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Den nederländska dataskyddsmyndighetens personuppgifter finns på deras webbplats.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Dessa förändringar kommer att tillkännages via vår hemsida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet konsulterar detta uttalande, så att du är medveten om eventuella ändringar.


svenska